Safety Datasheet Tea Tree Oil

Een veiligheidsinformatieblad (VIB), voorheen bekend als een materialenveiligheidsblad, is een document dat gedetailleerde informatie geeft over de eigenschappen en gevaren van een chemische stof of product. Het bevat instructies voor veilig gebruik en noodmaatregelen.